Λήψεις Υλικού
Το άνοιγμα της Ιλιάδας
Αριστερά η χρυσότυπη εικόνα από την τεράστια ελαιογραφία Ο Θρίαμβος του Αχιλλέα του Franz Matsch (1892) που απεικονίζει τον Αχιλλέα να σέρνει το πτώμα του Έκτορα με το άρμα του. ( Αχίλλειο, Κέρκυρα ).  
Δεξιά, οι αιώνιοι πρώτοι στίχοι από την Ραψωδία Α’ της Ιλιάδας, κεκοσμημένοι με χρυσότυπο αρχίγραμμα που συνδυάζει την μελανόμορφη εικαστική παράδοση της ομηρικής εποχής με το χρυσό.
Θεάνθρωπος
Θεός
Δεξί μισό

Άνθρωπος
Αριστερό μισό

Οι δύο φύσεις του Χριστού Παντοκράτορος.
Παρατηρώντας την εικόνα (αριστερά) βλέπουμε ότι το δεξί μισό της έχει διαφορές από το αριστερό, πράγμα που συμβολίζει τη συνύπαρξη της ανθρώπινης και της θεϊκής φύσης του Χριστού.
Δείτε τις εικόνες που προκύπτουν αν φτιάξουμε μια εικόνα με κατοπτρισμό της αριστερής πλευράς (κέντρο) και μια άλλη με κατοπτρισμό της δεξιάς (δεξιά)